Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Svaneparkens Børnehus

Velkommen til vores hjemmeside, som forhåbentlig vil give jer en god ”smagsprøve” på livet i Svaneparkens Børnehus. Vi håber, at I bliver glade og tilfredse med jeres barns ophold, hvis I vælger eller har valgt institutionen. Vi tilstræber, at børnehaven bliver et sted, hvor jeres barn trives og udvikles, og I som forældre føler jer trygge ved at aflevere jeres barn.

Historie
Svaneparkens Børnehus har rødder tilbage til 1971, hvor den startede som halvdags-børnehave i tilknytning til Børnehuset Villavej. Efter en årrække fik den lille institution ny adresse i Kirkegade, hvor den havde til huse i ca. 12 år. 1. december 2001 holdt institutionen flyttedag igen, da kommunen havde købt en tidligere amtsinstitution i Svaneparken. Denne blev i efteråret 2001 ombygget og indrettet i samarbejde mellem kommunen og institutionens personale og rummer nu gennemsnitlig 62 børn.

I august 2014 blev blev Svaneparkens Børnehus og Daginstitutionen Frisenborg ledelsesmæssigt lagt sammen til én institution. . De to institutioner er stadig fysisk adskilte, men drives overordnet af den samme ledelse. 

Svaneparken Forside 002

Beliggenhed
Institutionen ligger i den vestlige del af Ikast på en naturskøn grund med mange gamle træer og en stor naturlegeplads. Bag legepladsen er der et stort grønt område med bl.a. sø og bakker. I sommeren 2007 købte vi en kolonihave med et dejligt lille hus, som er beliggende en halv times gang fra institutionen.

 Sansebænk 018

Atmosfære
Vi er meget glade for vores institution, som dagligt skaber mange muligheder for både børn og voksne, ude og inde. Vi har formået at tage de værdier og den atmosfære med hertil, som institutionen har rødder i og er kendetegnet ved.

 

Inddeling af børn

I Svaneparkens Børnehus er børnegruppen inddelt i 4 hold med 2-3 pædagoger/pædagogmedhjælpere. Det personale, der er tilknyttet holdet, har det overordnede ansvar for det enkelte barns trivsel og udvikling samt for holdet som helhed.

 

Målet er:

• at barnet og forældrene i opstarten får kontakt til og tryghed ved de voksne fra barnets hold. • at barnet får større fokus i en mindre gruppe. • at primærpersonerne i særdeleshed er opmærksomme på, at barnet trives og udvikles. • at primærpersonerne indkalder til og afholder forældresamtale efter ca. 6 mdr. • at personalet gennem iagttagelser og observationer af barnet får større mulighed for at sætte ind overfor problematikker og for at kunne påvirke barnet positivt.

 

Børnehavens pædagogik, herunder personalets arbejde på tværs af huset, skaber yderligere muligheder for barnet, udover dét at være tilknyttet et primærhold.

 

Målet er: • at børnene kan skabe venskaber på tværs af hele børnegruppen. • at børnene får tryghed og kontakt til alle voksne i huset. • at der er mere opmærksomhed på hvert barn. • at børnene kan bevæge sig frit i hele huset uden at blive " væk i mængden ". • at børnene har flere muligheder for selv at vælge, hvor de vil lege og med hvem.

 

Personalefordelingen i huset er fleksibel, hvilket betyder at både børn og forældre får en større kontaktflade til alle i huset. Udover det overordnede ansvar for primærholdene har alle ansatte i Svaneparkens Børnehus et medansvar for alle børn i huset.

 

 

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk