Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Falck-kursus i omsorg

Vi oplever i dag, at voksne ofte fratager børnene deres medfødte omsorgsevne samt deres evne til empati, - det at kunne mærke og forstå egne følelser, at kunne se og aflæse andres mimik og kropssprog. Børnene oplever dermed, at hvis et andet barn har behov for hjælp, er ked af det eller der opstår en konflikt, er det en voksens opgave at løse problemet. Derved bliver børnene selv frataget ansvaret og omsorgen for hinanden. Ved at lære at kunne give og modtage omsorg mener vi, at det vil være muligt at skabe en omsorgskultur, som kan medvirke til at nedsætte drilleri og mobning.

Formål:
Ved at lære børn at kunne give hinanden elementær førstehjælp vil vi styrke børnene i at udvise respekt og omsorg for hinanden samt tage medansvar for kammeraternes trivsel. Omsorgen handler om at gøre noget godt, at hjælpe hinanden og skabe rare situationer for andre.

Børnene skal bevidstgøres om at tage vare på, trøste og hjælpe hinanden. Deres medfødte evne til empati skal styrkes. Respekten handler om at tale pænt til hinanden, at omgås hinanden på en god måde og at acceptere hinandens forskelligheder.
 
Hvordan:
En medarbejder fra Falck, med speciale i disse kurser, afholder kurset en formiddag i børnehaven. 25 af den mellemste gruppe af børnene i børnehaven deltager og alle børn vil i den tid de går i børnehaven deltage i kurset. Kurset er tilpasset børn i alderen 3-6 år, og børnene er aktivt deltagende.

I løbet af året har vi løbende opfølgning på kurset i samling, hvor vi bl.a. anvender materiale, som vi har fået på kurset, eller som vi selv har udviklet. I det daglige er der fokus på, hvordan man er en god ven og på, hvordan vi er sammen på en hensigtsmæssig måde, så alle har det godt i børnehaven.
 
Indholdet på kurserne er:
Anatomi. Hvordan ser kroppen ud indeni, og hvordan den fungerer.
Sikkerhed. Forebyggelse af ulykker.
Livreddende førstehjælp. Aflåst sideleje, frie luftveje, mindre blødninger. 

4 hovedpunkter:
- Stoppe op (hvad sker der her)
- Gøre noget (hvad kan jeg gøre)
- Hente en voksen (har jeg brug for en voksen)
- Være der (trøste, puste, snakke, "krammeplaster").
 
Succeskriterier:
- Børnene er i stand til at løse konflikter ved at snakke og lytte.
- Børnene er opmærksomme på at andre børn er kede af det og på eget initiativ forsøger at trøste - f.eks. ved at give et "krammeplaster".
- Børnene tager initiativ til at hjælpe andre - f.eks. ved påklædning, at holde i hånden, skubbe en gynge.
- Børnene inviterer andre børn med i legen - hvis f.eks. et barn ikke har nogen at lege med.
- Børnene hjælper hinanden ved småskader - f.eks. ved at sætte plaster på, og de henter hjælp hos en voksen, hvis de ikke selv kan klare det.

1-Collage - Falck 

Erfaring:
Vores oplevelse med kurserne og det efterfølgende pædagogiske arbejde som opfølgning viser os, at denne indsats har den ønskede effekt.

Vi ser at omsorgskulturen ændrer sig i positiv retning, eksempelvis ved at børnene på eget initiativ er blevet bedre til at hjælpe hinanden med trøst når nogen er kede af det, ligesom de hjælper hinanden med plaster ved småuheld.

Hvor vi tidligere oplevede, at et barn kunne sidde og græde uden at andre børn tog hånd om det, sker det nu jævnligt, at de af sig selv forsøger at tage vare om hinanden, uden at vi voksne må træde til. Samtidig oplever vi, at børnene er blevet gode til at vurdere om de selv kan klare at hjælpe et barn, eller om de skal hente en voksen til hjælp.

Når vi får nye ansatte, studerende eller lign. bemærker de ofte, at børnene tager sig mere af hinanden og er mere opmærksomme på hinanden. 
 

 

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk