Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Førskole-klub

Førskolegruppen består af den ældste gruppe børn i børnehaven, som har alderen til at komme i skole efter den kommende sommerferie. De fysiske rammer for afvikling af klub kan være både i institutionen samt ude af huset.

Formålet med klubberne er:
• at medvirke til at gøre børnene parate til den store omvæltning det er at begynde i skole og på fritidshjem.
• at styrke børnenes sociale kompetencer.
• at styrke børnenes venskaber.
• at styrke selvstændigheden.
• at vurdere, om barnet er skoleparat.

Indholdet i klubberne er bl.a:
• Selvhjulpenhed bl.a. af - og påklædning, huske egne ting, klare toiletbesøg.
• Barnet som en del af en gruppe, hvor det kan handle om at lytte til hinanden, tale pænt til hinanden, vente på tur og modtage en kollektiv besked.
• Sproglig opmærksomhed - lytte til historier og genfortælle, hvad de har hørt.
• At kunne færdes i trafikken.
• Små opgaver, som kræver at de koncentrerer sig i kortere eller længere tid.

I oktober afholder vi et fyraftensmøde med forældre til kommende skolebørn for at give et øget indblik i formålet med og indholdet i klubberne.

Her kan du læse folderen med klubinformation 2013-2014

 
Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk