Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Krølle-bølle-klub

Krølle-bølle-klubben er for børn i alderen ca. 4-6 år, der på den ene eller anden måde har ”krøller” på sproget (vanskeligheder ved at udtale enkelte bogstavlyde, ord, bøjninger, sætningsdannelse, forståelse m.m.) og hvor vi har vurderet, at der er behov for ekstra sproglig opmærksomhed, har vi oprettet Krølle-Bølle-klubben. Klubben samles en gang om ugen.

Formål:
Formålet er, at børnene i en tilrettelagt social sammenhæng bliver motiverede til at udvikle ordforråd, ordforståelse og udtale. Børnene får mulighed for at rette "krøllerne" ud, ved at blive samlet i en mindre gruppe, hvor der sættes fokus på sproget på en struktureret og legende måde. 

Indholdet er en kombination af diverse lege, spil og spændende øvelser, der bidrager til en stimulering af sprogudviklingen. Aktiviteterne tager udgangspunkt i sanserne og motorikken og er både stillesiddende og fysisk aktive såsom:

Rim/remser:  Synger sange samt rim og remser, hvor der fokuseres på bestemte  lyde/ bogstaver, som det enkelte barn har svært ved at udtale.
Samtale:  Sætningsopbygning, hvor barnet hører korrekt udtale og derefter gentager.
Lege:      Rim og remser, huskelege, sanglege, pustelege samt andre lege og aktiviteter der   stimulerer taleorganet.
Spejl:        Barnet aflæser sine egne og den voksnes mundbevægelser i et spejl.
Begreber:  Overbegreber f.eks. farver, former, frugt, dyr og møbler.

Her kan du læse folderen om Krølle-Bølle-Klubben

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk