Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Krop og bevægelse

Hver onsdag i vinterhalvåret arrangerer vi forløb med forskellige rytmiske og motoriske lege og aktiviteter. Ældste børnegruppe som har alderen til skole, deltager dog ikke. De øvrige børn er opdelt i grupper efter alder, og er enten i børnehaven eller i Svaneparkens Fælleshus, som vi lejer os ind i.

Børnene, som tager i Svaneparkens Fælleshus, kaldes Rytmikkerne, og den yngste gruppe, som er hjemme i børnehaven kaldes Mikrolopper.

Formål:
At børnene i vinterhalvåret sammen med jævnaldrende tilbydes andre indendørs bevægelsesmuligheder end i hverdagen.

Børnene får mulighed for at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte fysiske udfordringer. Dette skal medvirke til, at børnenes fysiske sundhed fremmes, med fokus bl.a. på bevægelse, sociale relationer og ernæring


08-Mikrolopper

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk