Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Samling

2-3 gange om ugen holder vi samling holdvis, og en gang om måneden holder vi FÆLLESSAMLING for hele huset, hvor det typisk vil være med DUÅ begreber på programmet. Og DUÅ dukkerne ANTON og METTE vil næsten altid komme på besøg :-)

Formål:
Samlingen har til hensigt at skabe nærhed og fokus på det enkelte barn som en del af en lille gruppe, samt at give mulighed for at børnene i tryghed kan udfolde sig i mindre rammer. Aktiviteterne planlægges med henblik på at styrke og støtte barnets sociale, følelsesmæssige, motoriske, musiske og intellektuelle udvikling og læring.

Aktiviteterne i forbindelse med samling kan eksempelvis være:

Sang og musik: Spille instrumenter, synge nye og gamle børnesange
Rytmik og motorik: Forhindringsbane, bevægelseslege
Lege: Sanselege, huskelege, gættelege
Rim og remser: Sange, historier
Begreber: Rum, retning m.m.
Tema: Familie, venskaber, dyr, tal m.m
Årets gang: Årstider, traditioner m.m.
Form og farver: Gennem lege, spil o.lign.
Førstehjælp for børn: Hvordan er man en god ven, hjælper og trøster.

1-Collage - Samling

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk