Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Daglig kontakt

Det er vigtigt for personalet, at vi hver dag er i kontakt med alle forældre. Måske er vi lige optaget til anden side eller af andre gøremål, når I kommer i institutionen, men I er altid velkomne til at opsøge os.

Forskellige voksne
Da huset er funktionsopdelt, vil personalet arbejder på tværs af huset, hvilket betyder at forældre vil møde forskellige voksne. De vil eksempelvis opleve, at den medarbejder de møder, når de afhenter deres barn, ikke nødvendigvis er den medarbejder, som har været sammen med barnet den pågældende dag. Vi har dog forsøgt at lave en struktur, som skulle sikre at der altid er en voksen fra den "ende" barnet hører til.

Informationer
For at sikre at særlige oplysninger og informationer omkring barnets dag kommer videre til forældrene, har personalet et meget højt internt informationsniveau, og det bestræbes at information omkring det enkelte barn, formidles videre af en af holdets primære personer så vidt muligt.

Hvis forældrene eller personale udover den daglige kontakt føler behov for en mere konkret samtale, afholdes denne efter aftale.

 Kaffe på kanden

 

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk