Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældresamtaler

Udover den daglige kontakt, inviterer vi til mere formelle samtaler i børnehaven. Forældre kan selv tage kontakt, hvis der udover dette ønskes yderligere samtaler.

3-ÅRS SAMTALEN

Når barnet har gået i børnehaven i ca. 3-6 måneder, vil vi indkalde forældrene til en forældresamtale af en halv times varighed.

Da vi i ønsker at forberede os grundigt inden samtalen, vil vi gerne give forældrene den samme mulighed. Derfor udarbejder vi et individuelt brev til forældrene omhandlende de emner omkring barnet, som vi gerne vil drøfte. Forældrene kan ud fra dette brev forberede sig på samtalen.

Målet med samtalen er gennem fælles forståelse at styrke vores samarbejde omkring barnets behov og udvikling. Ligeledes kan samtalen indeholde andre emner, som kan have relation til barnets ophold i børnehaven. Samtalen foregår i en åben og afslappet atmosfære imellem forældre og personale.

Samtalen tager udgangspunkt i materialet: "Hjernen & Hjertet"

Samtalerne vil blive udbudt i et tidsrum der griber mindst ind i børnehavens struktur og ressourcer  Da der oftest er begrænset med personale sidst på dagen, vil det meget sjældent være muligt at placere samtalen der. Vi vil indkalde til samtalen i god tid af hensyn til forældres arbejde mv.

 

FØRSKOLESAMTALEN

Før indskrivning til SFO/skole tilbydes alle forældre en forældresamtale, med henblik på skolestart. Er børnehaven bekymret/i tvivl om, hvornår det bedste tidspunkt for start i SFO/skole vil være for barnet, vil forældrene før indkaldelse til Førskolesamtalen blive orienteret. Formålet med samtalen er at give forældre og personale mulighed for at drøfte:

• Barnets trivsel

• Barnets udvikling

• Evt. indsatsområder, der vil hjælpe barnet i overgangen fra børnehave til SFO/skole

• Tidspunkt for start i SFO/skole

• Evt. spørgsmål fra forældrene/fra børnehaven

• Samtykkeerklæring underskrives (tilladelse til at videregive oplysninger)

Samtalen tager udgangspunkt i materialet: "Hjernen & Hjertet"

 

Forældre og personale har altid mulighed for at indkalde hinanden til en samtale. Fra institutionens side mener vi, at det er meget vigtigt, at vi er åbne omkring hvordan barnet trives og udvikler sig. Samtalerne kan indeholde alle forhold, der berører barnet, og øvrige forhold i relation til opholdet i institutionen. 

 

 

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk