Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogik

Svaneparkens Børnehus gik i marts 2017 igang med at uddanne sig som DUÅ institution, og vil være færdig uddannede i november 2017. I DUÅ-dagtilbud vægtes kontekster og relationer. Der er fokus på de fællesskaber, barnet befinder sig i og på de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn - og dermed også børn i vanskeligheder. DUÅ-dagtilbud er ikke selve det pædagogiske indhold i dagligdagen i institutionen, men en ramme om den valgte pædagogik og en anderledes måde at møde og forstå børnenes behov på.

 

Hidtil har Svaneparken arbejdet ud fra et koncept, der bygger på jonglerende pædagogik. Dette koncept er opstået med baggrund i personalets pædagogiske overvejelser og faglige intentioner.

Jonglerende pædagogik er for Svaneparkens Børnehus et udtryk for måden, hvorpå det pædagogiske arbejde udmønter sig i hverdagen.

Det relaterer sig til det værdigrundlag, det menneskesyn og de målsætninger der arbejdes ud fra i børnehaven.

Overvejelserne går på:
• at bevare den positive og varme personalemæssige atmosfære.
• at bevare et tæt personalesamarbejde, bl.a. ved udnyttelse af fælles og forskellige kompetencer.
• at personalet skal arbejde på tværs i hele huset.
• at personalet skal fordele sig i forhold til, hvor der er flest børn.
• at bibeholde et bredt kendskab til alle børn og forældre.
• at etablere primærhold for at sikre størst mulig opmærksomhed på det enkelte barns trivsel og udvikling.
• at institutionen skal være funktionsopdelt.
• at barnet får en base i forbindelse med placeringen af garderobe, men at barnet skal kunne bevæge sig frit i hele institutionen.

Disse overvejelser er grundtankerne i vores pædagogik og praktiseres aktivt i hverdagen som tanken om et "helt hus".

Vil du læse mere om DUÅ dagtilbud, så kan du klikke på følgende link: DUÅ-dagtilbud

11-Alberte

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk