Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnegruppen

Institutionen er i 2019 normeret til 62 børn i alderen 2,9 til 6 år. I praksis betyder dette, at der i 2014 skal være et gennemsnit på 62 børn, men at der i perioder vil være enten færre eller flere børn. I Svaneparkens Børnehus er børnegruppen inddelt i 4 hold med 2-3 pædagoger/pædagogmedhjælpere. Det personale, der er tilknyttet holdet, har det overordnede ansvar for det enkelte barns trivsel og udvikling samt for holdet som helhed.

Målet er:
• at barnet og forældrene i opstarten får kontakt til og tryghed ved de voksne fra barnets hold.
• at barnet får større fokus i en mindre gruppe.
• at primærpersonerne i særdeleshed er opmærksomme på, at barnet trives og udvikles.
• at primærpersonerne indkalder til og afholder forældresamtale efter ca. 6 mdr.
• at personalet gennem iagttagelser og observationer af barnet får større mulighed for at sætte ind overfor problematikker og for at kunne påvirke barnet positivt.

Børnehavens pædagogik, herunder personalets arbejde på tværs af huset, skaber yderligere muligheder for barnet, udover dét at være tilknyttet et primærhold.

Målet er:
• at børnene kan skabe venskaber på tværs af hele børnegruppen.
• at børnene får tryghed og kontakt til alle voksne i huset.
• at der er mere opmærksomhed på hvert barn.
• at børnene kan bevæge sig frit i hele huset uden at blive " væk i mængden ".
• at børnene har flere muligheder for selv at vælge, hvor de vil lege og med hvem.

 DSCN2374

Personalefordelingen i huset er fleksibel, hvilket betyder at både børn og forældre får en større kontaktflade til alle i huset. Udover det overordnede ansvar for primærholdene har alle ansatte i Svaneparkens Børnehus et medansvar for alle børn i huset. Personalegruppen drøfter jævnligt børnene på interne møder, og der er på disse - såvel som i dagligdagen - mulighed for at udveksle iagttagelser af det enkelte barn.

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk