Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde. Tankerne bag den styrkede pædagogiske læreplan Hvert barn er medskaber af sin egen læring i et pædagogisk læringsmiljø. Det pædagogiske personale skal støtte, guide og udfordre barnet i både leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer. Den pædagogiske læreplan understøtter personale og ledelse i at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø for og sammen med børnene. Legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed sammen med det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for læringsprocesser

Den nye styrkede læreplan for Svaneparken/Frisenborg er under udarbejdelse - og forventes færdig omkring august 2020.

Vores nuværende Pædagogiske Læreplan tager udgangspunkt i loven om Social service § 8 a, samt værdigrundlag og læringssyn for Ikast-Brande Kommune.

Den Pædagogiske Læreplan bruges til reflektion over og udvikling af den pædagogiske praksis.

De 6 temaer i den er: 
  - Barnets alsidige personlige udvikling
  - Sociale kompetencer
  - Sprog
  - Krop og bevægelse
  - Naturen og naturfænomener
  - Kulturelle udtryksformer og værdier

Klatre Jordvold

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk