Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledelse

Pr. 1. august 2014 blev Svaneparkens Børnehus og Daginstitutionen Frisenborg ledelsesmæssigt lagt sammen til én institution. De to institutioner er stadig fysisk adskilte, men drives af den samme ledelse, bestående af fælles institutionsleder for begge huse, samt en teamleder i hvert hus. Vi har stadig hver vores navne, men arbejder ud fra fælles værdigrundlag, pædagogiske læreplaner, menneskesyn osv.

    Laila    Sanne 2018

                 Laila Stokholm                    Sanne Sørensen
                Institutionsleder                 Teamleder/Pædagog

• arbejder for en ledelsesform, som bygger på et positivt og inkluderende  menneske- og livssyn, som er præget af gensidig respekt og tillid både i forhold til børn, personale, forældre og eksterne samarbejdspartnere.
• skaber plads for udvikling og fornyelse i institutionen, støtter og vejleder, stiller krav og forventer resultater og uddelegerer relevante arbejdsopgaver. Dette for at sikre at personalet oplever en høj grad af ansvar, kompetence, motivation og engagement.
• arbejder ud fra ovenstående for at Svaneparkens Børnehus forbliver en attraktiv arbejdsplads med en positiv og åben atmosfære.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk