Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Struktur

Svaneparkens Børnehus er en funktionsopdelt institution, som kræver at struktur er en væsentlig del af den pædagogiske hverdag, som gør at børnene kan færdes i forholdsvis åbne, trygge og genkendelige rammer.

Struktur

Vores forståelse af ordet struktur, i.f.t. vores pædagogik, er følgende:

Struktur er en nødvendighed og et arbejdsredskab.  
Struktur skaber impuls - f.eks. kan en forudbestemt aktivitet åbne for muligheder andre steder. Det kræver kreativitet og impulsstyring.
Struktur sikrer overblik, forståelse for egen og andres indsats.
Struktur sikrer fokus på børnene i helheden.
Strukturen er den usynlige styring af dét, der tilsyneladende flyder.

Det åbne plan:

Vores institution er meget åben, og da børnene har deres gang i hele huset, er der behov for et stort informationsniveau mellem personalet, så alle børn sikres optimale rammer for netop deres udvikling og trivsel.  

Personalet møder ind i den "ende" af huset deres hold hører til, men følger børnene i løbet af dagen, så de arbejder i hele huset. Dette kræver at personalet er særdeles fleksibelt. At børnene bevæger sig i hele huset gør at de lærer at forholde sig til forskellige voksne og deres holdninger, og ikke kun deres primære voksne.

Mødevirksomhed: 

Hver 2. uge afholdes holdmøder, hvor personalet drøfter børns udvikling og trivsel, planlægger samlinger og andre pædagogiske aktiviteter.osv.

Modsatte uge holdes der om fredagen planlægningsmøde, hvor der drøftes handlingsplaner, og ting af både pædagogisk og praktisk karakter. Personalet deltager på skift, og de resterende medarbejdere passer i dette tidsrum alle børn på legepladsen.  

Personalemøde afholdes én gang om måneden  Fælles personalemøde hver 4. uge om aftenen.

Vi afholder medarbejdersamtaler én gang om året

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk