Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fravær og sygdom

Holder jeres barn en fridag/ferie eller er syg, vil personalet gerne have besked senest kl. 8.30 af hensyn til planlægning. Beskederne meldes ind på "minInstitution".

Syge og smittebærende børn må ikke modtages i institutionen, og vi vil gerne have besked om sygdommens art, så de øvrige forældre kan orienteres.

"Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning". Citat fra Sundhedsstyrelsens regler.

På følgende link vises en oversigt over de mest almindelige smitsomme sygdomme blandt børn: Sygdomsoversigt.

Ikast-Brande Kommune har lavet en vejledning om medicingivning i daginstitutioner, som kan læses via dette link: Medicinudlevering.

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk