Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udmeldelse, fri/garantiplads, betaling

Ikast-Brande Kommune har forskellige retningslinjer og muligheder i forbindelse med brug af daginstitutioner i kommunen.

Udmeldelse:
Udmeldelse sker i på kommunens hjemmesiden under den Digitale pladsanvisning med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i hver måned.

Friplads:
Der er mulighed for at søge kommunen om hel eller delvis friplads. Ansøgningsskemaer fås i børnehaven.

Garantiplads:
Børnehaven har mulighed for at tilbyde garantiplads i følgende situationer:
Arbejdsløshed, barselsorlov eller anden form for orlov i minimum 2 måneder. Der skal ansøges senest 1 måned før orlovsstart. Ansøgningsskemaer fås i børnehaven.

Betaling:
Betaling sker månedsvis forud. Juli måned er betalingsfri. Fra den måned barnet fylder 2,9 år eller kommer i børnehave betales børnehavetakst.

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk